ศุนย์ช่วยเหลือ
การแก้ปัญหาการสตรีมมิ่ง
1. ในกรณีที่ VJ ไม่ได้ทำการสตรีมมิ่งอยู่ ระบบจะทำการเล่น Youtube หรือ ภาพสไลด์โชว์ที่ทาง VJ ได้ตั้งค่าไว้
2. ระบบจะเก็บไว้ในสตรีมมิ่งที่ได้รับเข้ามา ในทุกๆครั้งที่วีเจได้เริ่มการบันทึก
3. จอขาว / ไม่มีภาพขึ้นแต่มีเสียง / ภาพ,วีดีโอแลค
● อาจเป็นไปได้ว่า เครือข่ายอินเตอร์เนท ของ VJ หรือ ผู้ชม ไม่เสถียร
4. คุณภาพของภาพหรือวีดีโอ เบลอและไม่ดี
● อาจจะเกิดจาก การตั้งค่ากล้องของ VJ หรือ เลือกการสตรีมมิ่งเป็นคุณภาพต่ำแทน เพื่อลดปัญหาแบนวิธขณะสตรีมมิ่ง
StarLive Network
www.starlive.com 星频道
www.starlive.co.th
www.starlive.com.my