ศุนย์ช่วยเหลือ
การใช้ร้านค้า
1. รถยนต์
● จะมีแพคเกจใหม่ทุกเดือน จะมีทั้งแบบระยะเวลาถาวรและวัน
● คุณสามารถซื้อรถเพื่อนำไปสะสมในคอลเลคชั่นของคุณเอง
● เลือกใช้รถที่คุณเองชื่นชอบ รถจะแสดงเมื่อเข้าไปยังห้อง VJ ต่างๆ (แก้ไขได้ในหน้าประวัติตนเอง)
● ผ่อนชำระรายเดือนจะต้องจ่ายภายใน 5 วัน หลังจากวันหมดอายุ ไม่เช่นนั้นรถของคุณจะหายไปจากโรงรถของคุณ
(แก้ไขได้ในหน้าประวัติตนเอง)
2. ป้ายทะเบียนรถยนต์
● คุณสามารถซื้อป้ายทะเบียนรถยนต์เพื่อสะสมในคอลเลคชั่นของคุณเอง
● จะมี 1 เลขป้ายทะเบียนที่สามารถใช้งานได้ เมื่อคุณเข้าไปยังห้องของ VJ
3. สีของรถยต์
● คุณสามารถเปลี่ยนสีรถยนต์ได้ตลอดเวลา (แก้ไขได้ในหน้าประวัติตนเอง)
● จะสามารถใช้ได้ทีละ 1 สี
4. หมายเลขห้องเฉพาะ
● ผู้ชมสามารถซื้อหมายเลขห้องให้กับ VJ ที่ชื่นชอบผ่านการส่งของขวัญ
● ผู้ชมไม่ได้รับอนุญาตให้เก็บหมายเลขห้องไว้ใช้เอง
● VJ ได้รับอนุญาตให้เปิดหรือปิดการใช้งานหมายเลขห้อง สำหรับการเข้าถึงแบบสาธารณะ (แก้ไขในประวัติส่วนตัว)
StarLive Network
www.starlive.com 星频道
www.starlive.co.th
www.starlive.com.my